Bahrom Nazarov - Hasratim bor (Minus)
Bahrom Nazarov -  Hasratim bor (Minus)
147
9.97 Mb
4:20
320 kbps
160 kbps
Bahrom Nazarov - To'yona (Minus)
Bahrom Nazarov -  To'yona (Minus)
150
3.75 Mb
4:2
160 kbps
160 kbps
Bahrom Nazarov - O'zbekiston Vatanim manim
Bahrom Nazarov -  O'zbekiston Vatanim manim
296
7.92 Mb
5:44
192 kbps
160 kbps
Bahrom Nazarov - Yo rab (Minus)
Bahrom Nazarov -  Yo rab (Minus)
267
4.33 Mb
4:41
160 kbps
160 kbps
Bahrom Nazarov - Ona (Minus)
Bahrom Nazarov -  Ona (Minus)
199
8.24 Mb
3:35
320 kbps
160 kbps
Bahrom Nazarov - Yuraksiz
Bahrom Nazarov -  Yuraksiz
1 111
4.95 Mb
4:6
192 kbps
160 kbps
Bahrom Nazarov - Men bo'lay (Minus)
Bahrom Nazarov -  Men bo'lay (Minus)
417
9.10 Mb
3:57
320 kbps
160 kbps
Bahrom Nazarov - Alam
Bahrom Nazarov -  Alam
351
4.32 Mb
3:44
160 kbps
160 kbps
Bahrom Nazarov - Baxt uchun (Minus)
Bahrom Nazarov -  Baxt uchun (Minus)
568
3.92 Mb
4:14
128 kbps
160 kbps
Bahrom Nazarov - Nega uchrashdik (Minus)
Bahrom Nazarov -  Nega uchrashdik (Minus)
690
7.12 Mb
3:5
320 kbps
160 kbps
Bahrom Nazarov - Yomon ekanda (Minus)
Bahrom Nazarov -  Yomon ekanda (Minus)
921
4.52 Mb
4:0
160 kbps
160 kbps
Bahram Nazarov - Nahotki (Minus jonli)
Bahram Nazarov -  Nahotki (Minus jonli)
824
2.73 Mb
2:57
128 kbps
160 kbps
Bahrom Nazarov - Yo'q-yo'q (Minus)
Bahrom Nazarov -  Yo'q-yo'q (Minus)
1 071
3.38 Mb
3:40
128 kbps
160 kbps
Bahrom Nazarov - Hijron (Minus)
Bahrom Nazarov -  Hijron (Minus)
4 174
5.08 Mb
4:25
160 kbps
160 kbps
Bahrom Nazarov - Ayol (Minus)
Bahrom Nazarov -  Ayol (Minus)
733
7.36 Mb
3:12
320 kbps
160 kbps
Bahrom Nazarov - Xato qildim (Minus)
Bahrom Nazarov -  Xato qildim (Minus)
1 988
3.32 Mb
3:36
160 kbps
Bahrom Nazarov - Rinna rin (Minus)
Bahrom Nazarov -  Rinna rin (Minus)
1 935
3.52 Mb
3:49
160 kbps
Администрация сайта
Тел: +99897 328-00-00
Тел: +99899 899-70-91
Mail: dodasi.com mail.ru
A-z А-я 0-#