Shohjaxon Jo'rayev - Shirindur (Minus)
Shohjahon Jorayev -  Shirindur (Minus)
1 055
3.52 Mb
3:54
160 kbps
Shohjahon Jo'rayev - Arslon
Shohjahon Jorayev -  Arslon
11 198
4.20 mb
04:00
160 kbps
Shohjaxon Jo'rayev - Bir o'lkaki
Shohjahon Jorayev -  Bir o'lkaki
12 415
7.40 Mb
06:27
160 kbps
Shohjahon Jo'rayev - Istadingmu
Shohjahon Jorayev -  Istadingmu
24 765
5.00 Mb
04:20
160 kbps
Shohjahon Jorayev - Go'zalim
Shohjahon Jorayev -  Go'zalim
15 420
3.89 Mb
04:00
160 kbps
Shohjahon Jo'rayev - Zavjalar
Shohjahon Jorayev -  Zavjalar
13 732
7.97 Mb
06:54
160 kbps
Shohjahon Jo'rayev - To'y bahona
Shohjahon Jorayev -  To'y bahona
13 871
6.71 Mb
05:48
160 kbps
Shohjahon Jo'rayev - Tazarru
Shohjahon Jorayev -  Tazarru
10 849
5.21 Mb
04:30
160 kbps
Shohjahon Jo'rayev - Tanovar
Shohjahon Jorayev -  Tanovar
13 165
4.65 Mb
04:00
160 kbps
Shohjahon Jo'rayev - Sen u emas
Shohjahon Jorayev -  Sen u emas
12 204
5.09 Mb
04:24
160 kbps
Shohjahon Jo'rayev - Sarviravon
Shohjahon Jorayev -  Sarviravon
11 093
5.69 Mb
04:55
160 kbps
Shohjahon Jo'rayev - Menga yor
Shohjahon Jorayev -  Menga yor
15 982
5.34 Mb
04:37
160 kbps
Shohjahon Jo'rayev - Jonim mani
Shohjahon Jorayev -  Jonim mani
13 115
4.37 Mb
03:46
160 kbps
Shohjahon Jo'rayev - Iltijo
Shohjahon Jorayev -  Iltijo
11 611
6.59 Mb
05:43
160 kbps
Shohjahon Jo'rayev - Hayrat
Shohjahon Jorayev -  Hayrat
10 734
5.58 Mb
04:51
160 kbps
Shohjahonn Jo'rayev - Ishrat
Shohjahon Jorayev -  Ishrat
14 298
7.42 Mb
06:27
160 kbps
Shohjahon Jo'rayev - Dil saroyi
Shohjahon Jorayev -  Dil saroyi
16 635
4.51 Mb
03:54
160 kbps
Администрация сайта
Тел: +99897 328-00-00
Тел: +99899 899-70-91
Mail: dodasi.com mail.ru
A-z А-я 0-#